Biomedica

Privacy Statement

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A személyes adatok védelme különösen fontos számunkra. Ezért adait a hatályos jogszabályokban (GDPR, TKG 2003) meghatározott szabályok és elvárások szerint kezeljük. Az alábbi adatkezelési szabályzatban tájékoztatjuk arról, hogy weboldalunkon milyen módon történik  adatainak kezelése..

A Biomedica Hungaria Kft. (a továbbiakban “Biomedica”) kijelenti, hogy az adatkezelés biztonságossága érdekében a 32ff GDPR törvény szerinti minden technikai és szervezési intézkedést megtett. Minden szükséges adatvédelmi intézkedést megtett, hogy biztosítsa a megfelelő adatvédelmet a titkosság, integritás, elérhetőség és a rendszer  rugalmassága terén. 
Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mi történik ezekkel az adatokkal. Ugyanakkor nem tudjuk garantálni, hogy ugyanezek az adatvédelmi elvek érvényesülnek azokon a weboldalakon, amelyeket a honlapunkon található linkeken keresztül ér el.

Adatgyűjtés
Honlapunkat felkeresheti és használhatja anélkül, hogy megadná személyes adatait. Ugyanakkor biztonsági okokból bizonyos adatok automatikusan mentésre kerülnek, úgymint az internet szolgáltatójának a neve, az Ön IP címe, a használt browser, valamint a honlap megnyitásának dátuma, ideje és időtartama. 
Bár ezek az adatok elegendőek az azonosításhoz, személyesen soha nem vizsgáljuk ezeket az adatokat, cask statisztikai célokra használjuk őket.

Személyes adatok gyűjtése és továbbítása
Személyes adait (név, születési idő, e-mail és postai cím, telefonszám) csak akkor rögzítjük, ha ehhez hozzájárul e-mailben, vagy erre a célra használt nyomtatványunkon  vagy szerződés kötés során vagy technikai adminisztráció során. Ezen adatok bármilyen feldolgozása az EU GDPR adatvédelmi szabályok figyelembe vételével történik.
Személyes adatainak harmadik fél felé történő továbbítására csak abban az esetben kerül sor, ha ez szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy ha ehhez korábban hozzájárulását adta.
Ezen eseteket kivéve a Biomedica semmilyen módon nem értékesíti vagy továbbítja személyes adatait harmadik fél felé. Ugyanakkor személyes adatai továbbításra kerülhetnek a Biomedicával kapcsolatban lévő cégek felé. Ezen esetben az Ön adatai megjelenhetnek más szervereken és más országokban is. Személyes adatok kerülhetnek továbbá olyan harmadik személyhez, aki a Biomedica megbízásából jár el (pl. beszállítók, szállítmányozók,számítógépes szolgáltatók stb.). A személyes adatok állami intézmények és hatóságok felé történő továbbítására csak a kötelező nemzeti törvények keretein belül kerül sor. Alkalmazottaink, beszállítóink, számítógépes szolgáltatóink és kereskedelmi partnereinket a fenti esetekben titkosságra kötelezettek.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog
Önnek joga van ellenőrizni és módosítani a nálunk tárolt személyes adatait. Bármikor joga van visszavonni korábban adott hozzájárulását személyes adatainak használatáról. Teljesíteni fogjuk, ha arról tájékoztat minket, hogy adatait nem használhatjuk  jövőbeni szerződések kapcsán. 
Ezeket az értesítéseket az gdpr(at)bmgrp.at e-mail címre kérjük küldenni. Kérjük vegye figyelembe, hogy a szokásos e-mailek nem biztonságos kapcsolaton keresztül kerülnek küldésre.

Hírlevél (Newsletter)
Azoknak a felhasználóknak, akik a jövőben nem kívánnak hírlevelet vagy marketing tartalmú e-mail kapni, lehetőségük van leiratkozni.

Személyes adatok tárolása
Amennyiben törvényi kötelezettség nem áll fenn hosszab ideig történő adattárolásra, személyes adatait csak addig őrizzük, ameddig az Ön által igényelt  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges vagy ameddig hozzájárulását adta.

Szerői jog védelme és ezek következményei
Jelen honlapunk szövege, képei, grafikai elemei és elrendezése a nemzetközi szerzői jog törvények hatálya alá tartoznak. Az engedély nélküli felhasználása, másolása vagy továbbítása akár egyes egyedi elemeknek, akár egész oldalaknak büntetőjogi és polgári jogi következményeket vonhat maga után.
Az oldal tartalmát gondosan ellenőriztük. Ennek ellenére nem garantálható az információk teljeskörű pontossága és naprakészsége. Erre vonatkozó felelőségünk ezért kizárható. A hivatkozásokat (linkek) más weboldalakra gondosan válogattuk. Mivel ezek tartalmára semmilyen ráhatásunk nincs, felelősséget sem vállalunk értük.

Tartalom

A szövegek, a tartalom és az információk szavatossága nem garantált. Nem vállalunk feleősséget félreinformálás vagy félrevezető tartalom miatt. Minden esetben a hatályos osztrák törvények az irányadóak.
Kérjük vegye figyelembe, hogy az internetes adattovábbításnak (pl. e-mail kommunikáció) lehetnek biztonsági hibái. Teljes védelem harmadik személy jogtalan hozzáférésével szemben nem lehetséges.

Google Analytics használatával kapcsolatos adatvédelmi irányelv

Weboldalunk igénybe veszi a Google Analytics által nyújtott webanalitikai szolgáltatást. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. A Google Analytics úgynevezett  "cookie-at" használ. Ezek olyan szöveg fájlok, amelyek a látogató számítógépén kerülnek tárolásra és segítik a weboldal használatával kapcsolatos statisztikákat. A cookiek által generált, a weboldal használatával kapcsolatos információ a Google serverre kerül továbbításra és az USA-ban tárolják. 
Ha ezen a weboldalon aktiválásra kerül az IP anonimizáció, akkor az Ön IP címe rövidítésre kerül az EU tagországaiban illetve az EGT országokban Csak kivételes esetben kerül a teljes IP cím az USA Google serverre és ez esetben ott kerül rövidítésre. Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google a megszerzett információt arra használja, hogy jelentést készítsen a weboldal aktivitásáról és egyéb webhely-aktivitáshoz és internethasználathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön böngészőjéről átkerült IP címet a Google Analytics nem társítja semmilyen más általa megszerzett adattal.
A cookiek tárolását megakadályozhatja a böngésző szoftverén történő beállítások megváltoztatásával, de felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben nem fogj tudni használni a weboldal összes funkcióját. Ezen túmenően a cookie által generált Google adatgyűjtést (ideértve IP címét is) és ennek Google által történő továbbítását úgy is meg tudja akadályozni, ha letölti egy böngésző beépülő modult (plug-in) az alábbi link-ről: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies
Honlapunk részben un. cookie-kat (http sütik) használ. A cookie-k nem ártalmasak a számítógépére és nem tartalmaznak vírust. A cookie-k segítik a felhasználó barát, hatékony és biztonságos alkalmazást. A cookie-k kisméretű adatfájlok, amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol a weboldalról letöltve.

A legtöbb cookie (session cookie) a látogatást követően automatikusan törlésre kerülnek. Más cookie-k a látogató gépén kerülnek tárolásra egészen addig, amíg nem törlik őket. Ezek a cookiek teszik lehetővé számunkra, hogy egy következő látogatás alkalmával azonosítani tudjuk a látogatót.  
A böngésző megfelelő beállításával a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható és letiltható, a már tárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatának tiltása ugyanakkor azt eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen.
Forrás: eRecht24

További információ

További információt az adatvédelemmel kapcsolatban itt kérhet:
Ingrid Hend

Alkalmazott jog

Ez a weboldal az osztrák törvények hatálya alá tartozik

Az információk állapota

A Biomedica Medizinprodukte GmbH fenntartja a jogot hogy bármikor, előzetes tájékoztatás vagy indoklás nélkül kiegészítse, megváltotassa vagy törölje ezen a weboldalon található információkat illetve hogy beszüntesse a weboldal üzemeltetését. 
Biomedica Medizinprodukte GmbH
Divischgasse 4
1210 Wien
Austria